نوستالژی شب

خسروا گوی فلک در کش تنبان تو باد

در دیرگاهی از شبهای  نازمستان بر مهراب موکب صدپای تخدر صلوات ریشه ها بر کف ، گویی مسافری در انتظار بود                       و ده ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 6 بازدید

که میترساند

اسطوره ها-                      ته کشیده اند حماسه ها-                       زیر آسفالت خوابیده اند عاشقانه ها را که صلت میدهید؛                                                  پس چیست در واژه                                                                              که ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 4 بازدید
مرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
4 پست
آزاد_نظم
8 پست
ترانه
2 پست
روزنوشت
6 پست
یاد_نامه
2 پست
هزلیات
1 پست
شب_نامه
2 پست