خس و خاشاک اضافی

  شما از کجا فهمیدید مردم آرا را قبول ندارند؟ آیا با 40 میلیون نفر تماس گرفته اید؟ اینهایی که به خیابانها میریزند تنها یک مشت خس و خاشاک هستند. . .

از اظهارات محمود احمدی نژاد

      از اخباری که در تب و تاب انتخابات ایران مجال نشر نیافت ، یکی اعلام انحلال مجلس مصر بود و دیگری تبلیغات انتخاباتی در افغانستان. به زبانی دیگر ، سقوط ارزش‌های انسانی در سرزمین فرعونها و افزایشش در دیار طالبان.

      در روزگار ما جامعه شناسان ، انسانها را به سه دسته افراز می‌کنند: انسانهایی که در کشورهای دموکراتیک زیست می‌کنند ، آنهایی که در جستحوی آزادی‌اند و آنها که هنوز در اندیشه ابتدایی ترین نیاز های انسانی‌اند. ما ایرانیان نه از گروه نخستیم و غرق در مادیات و نه چون دسته آخر به مثابه اکثریت هفت میلیاردی کره خاکی. ما در آن اندیشه‌ایم که چگونه کرامتمان را پاس بداریم و با خودکامگانی که حقوق طبیعی‌مان را در قالب " سهام عدالت " و " کمیته امداد" صدقه می‌دهند برخورد کنیم.

      آقایان نمی‌دانند ما ایرانی هستیم و آزاده ترین مردمان جهان خود را می‌پنداریم. آقایان هم‌چنین نمی‌دانند شیوخ عرب ، بلشویک‌های شوروی ، پینوشه و حتی صدام هم انتخابات برگزار می‌کردند و هیچ کس آنانرا -و به طبع آن خودشان‌را- آزاد و دموکراتیک نمی‌خواند. نمی‌دانند که سعودی‌ها مجلسی دارند که وکلای آنرا خودشان به نمایندگی مردم انتخاب می‌کنند  و صدام و پینوشه هم انتخاتی آزاد داشتند و تنها مشکلش این بود که همواره خودشان نامزد منتخب مردم بودند.

      و آقایان نمی‌دانند که به برکت سر همین خس و خاشاک هاست که حکومت می‌کنند. . .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید