که میترساند

اسطوره ها-

                     ته کشیده اند

حماسه ها-

                      زیر آسفالت خوابیده اند

عاشقانه ها را که صلت میدهید؛

                                                 پس چیست در واژه

                                                                             که میترساند؟

ویراسته در ١٨وهومن

/ 0 نظر / 2 بازدید