دف خود را . . .

+   دیده نازِ کُرد

    - دف با دست

    با هزاران آتش از باران خاکستر

    تا دفش میرقصید.

                     -شاهش

                                 مات باد...

 

+   پاره چوقش

     نرد آیا

     یا چو آهی سرد از

                      مهتابِ

                      - پردرد

                   یا نیِ عرفان واپس خورده خاور

                          سرزمین شور و ایمان ، ناله و باور

                                                           یا که از ترکه یِ

                                            -سیبِ

                                             حلقه ی مشتی رند

                                             -آن مرد دف دارد ، تا دفش میرقصید.-        

 

+    دف دفان

     هلهله گویان

     به سکوتش گویم:

                           " ناز چشما!

                             کرد روحا!

                             دف دفانا!                    

                                         قَسَمَت می دهم

                                                          باری

                                         دف خود را برگیر!

                                          پاره چوبت را

                                          سوی دشمن گیر!

                                          فریادی بر

                                                      -آور

                                          قَسَمَت میدهم آخر

                                                             به دفت!

                                                             به دف دفدَدَفت!

                                                             بدف خود را مگذار

                                                             بدف خود را مگذار"

 

+                         داد خواهد پاسخم آیا؟

                                            به نوایی

                                            به فغانی

                                            دف دفان

                                       هلهله گویان

                                          و " انا الحق"-

                                                          - خوانان

 

 

                                                                                 دی ١٣٨٨- قریه هنزا

/ 0 نظر / 2 بازدید